top of page

Sterilizasyon

Günümüzde gitgide artan ve yaygınlaşan salgın hastalıklar nedeniyle dezenfeksiyon ve sterilizasyon ağız ve diş sağlığı poliklinikleri için önem arz eden konuların başında gelmektedir. Hekimliğin temel kuralı hasta sağlığına zarar vermemektir. Bir hastadan başka bir hastaya enfeksiyon bulaşma riskinin ortadan kaldırılması için başta kliniğin genel ortamının ve klinikte kullanılan malzemelerin temizliğine ve sterilizasyonuna özen gösterilmelidir.

Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde kullanılan bir çok malzeme tek kullanımlıktır. Bunun yanı sıra birçok alet de yüksek maliyetli olduğundan tek kullanımlık olamayacak kadar sterilizasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu aletlerin özenle sterilize edilmesi hususu önem arz etmektedir. Çok fazla sterilizasyon yöntemi vardır ancak diş hekimliği alanında kullanılan aletlerin sterilizasyonunda genellikle sıcak kuru hava sterilizasyonu ve basıçlı buhar sterilizasyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Diş hekimliğinde sterilizasyon prosedürü aşağıdaki gibi uygulanmaktadır:

 

Hastanın tedavisi için hastanın ağız bölgesinde kullanılmış aletler dezenfektan solüsyonlara koyulur ve bir süre burada bekletilir.

Hijyenden sorumlu personel tarafından basınçlı bir şekilde akmakta olan suya üzerlerinde herhangi bir kalıntı kalmayacak şekilde tutulur ve durulanır.

Sıcak kuru hava sterilizasyonu aletlerin sterilizasyonu için kullanılacaksa, aletler fırın benzeri kuru hava sterilizatörüne özenle yerleştirilir ve burada uzun bir zaman dilimi boyunca bekletilerek sterilizasyon işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Aletlere buhar sterilizasyonu yöntemi uygulanacaksa sterilizasyon işlemi için üretilmiş özel poşetlere yerleştirilip aletlerin paketlenmesi yapılır ve bu şekilde işlem gerçekleştirilir. Paketlenen aletler yüksek basınç ve sıcaklık sayesinde buhar üreten otoklav cihazı sayesinde sterilizasyona tabi tutulur. Sterilizasyon işlemi bittikten sonra aletler yeniden kullanıma hazır bir duruma gelmektedir.

bottom of page