top of page

Sinüs Yükseltme

Sinüsler vücudumuzun yüz kemikleri arasında yer alan hava boşluklarıdır. Sinüs boşlukları kafatası kemiklerinin ağırlığını azaltmak gibi bir ana görevi, diğer yandan konuşmada ses dalgalarının rezonansını sağlamak ve nefes alınan havayı kısmen temizlemek gibi görevleri vardır. Bu boşluklar özellikle diş kayıplarından sonra hava basıncı etkisi ile hacmen genişleyebilirler.​Sinüslerimizin altlarında bulunan dişlerimize çekim işlemi yapıldıktan sonra  sinus tabanı zaman içerisinde çekim yapılan boşluğa doğru sarkmakta ve bu bölgedeki kemik hacmini azaltmaktadır .

     

sinüs yükseltme süreçleri

Kemik içerisine tam olarak yerleştirmek istediğimiz implantlar içinse bu sığ hacim yetersiz kalmakta ve tedavinin başarısızlığı ön plana çıkmaktadır.Bu gibi durumlarda sinüs tabanının cerrahi olarak açılıp yükseltilmesi  işlemine sinüs yükseltme denir.

Sinüs yükseltme işlemi lokal anestezi ile yaklaşık 15-20 dakika süren ağrısız acısız bir işlemdir. Yeterli kemik hacmi bulunan vakalarda aynı seansta implantta uygulanabilmekte ve bu işlem süreyi 4-5 dakika uzatmaktadır.  

SİNÜS YÜKSELTME İŞLEMİ NEDEN YAPILIR ?

Arka taraftaki dişlerin çekiminden sonra , implant uygulanmaması sebebiyle çene kemiğinde hızlı bir erime meydana gelir. Azı dişlerin üstünde yer alan maksiler sinüslerde de aşağı doğru bir sarkma gözlenir. Bu durumda standart olarak kabul ettiğimiz 10 mm uzunluğunda ki implantları uygulayabilecek yeterli kemik yüksekliğini bulamayız . 
Sinüs kaldırma , sinüs yükseltme (sinüs lifting ) diye tabir edebileceğimiz ileri implant cerrahisi işlemi , sinüslerin etrafını çevreleyen zarın yırtılmadan kaldırılarak , oluşan boşluğa kemik greftleri ( diş kemik tozu ) doldurulması ile gerçekleştirilen cerrahi işlemdir . Bu yöntemde amaç sarkmış olan sinüsün yükseltilmesi ve greftlenen bölgede implant için uygun kemik hacmi oluşturulmasıdır.

sinüs yükseltme
bottom of page