top of page

PRF/CGF Teknolojisi

Konsantre Büyüme Faktörleri CGF'in yenilikçi dental tedavilerde Klinik vakalarında kullanılmaktadır. 

Diş hekimleri'nin hastalarının ve dolayısıyla kendilerinin yararına olacak şekilde CGF aplikasyonlarını kolayca yürütülmektedir. Fibrinden zengin plazma (PRF) ve CGF kişinin kendi kanından elde edilmektedir.Kullanım alanları:implant yüzeylerinde,kemik yüzeyinde sorunlu bölgelerde,sinüs lifting operasyonlarında,kemik grefti uygulanan alanlarda,diş çekimi boşluklarında,kanama olabilecek bölgelerde,diş eti kaydırması yapılan alanlarda,bağ dokusu ve kemik transferi yapılan bölgelerdeKemik yüzeyi erimiş, incelmiş, defekte olmuş alanlarda kullanılan kemik greftinin kullanıldığı bölgelerde PRF ve CGF kullanılarak koruyucu bir bariyer oluşturulmakta ve operasyon başarısını arttırmaktadır.Bu sayede kemik greftinin iyi beslenebilmesi sağlanmakta, diş etinin bu bölgeye göç etmesi ve operasyon bölgesini bozmasını engellemektirSinüse herhangi bir zarar gelmemesi veya siniş zarında bir yırtılma olduysa bu yırtılmayı iyileştirmek için PRF ve CGF kullanılır. Bu tip vakalarda alternatif olarak kolojen memrana alerji riski olmayan daha ekonomik bir yöntemdir.

KÖK HÜCRE TEKNOLOJİNİN FAYDALARI

Günümüz diş hekimliğinde CD34+ Kök Hücrelerinin rolü oldukça büyüktür.Bu yeni teknolojiyi ağız ve diş sağlığında iyileşme sürelerini hızlandırmak için kullanılır.Kök Hücre Teknolojilerinin Faydaları Kullanılan kemik greftinin güçlenmesi sağlanılır implant ile kemiğin istenilen şekilde kaynaşma olasılığını artırır implant çevresinde oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltır.

prf teknolojisi
bottom of page