top of page

All on Four İmplant Sistem

All on Four implant tekniği, tam dişsiz hastalarda, yerleştirilen 4 adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan güncel ve teknolojik bir prosedürdür.


Standart implant tekniklerinden farklı olarak implantların farklı açılarda yerleştirilmesi ve bu açı farklılıklarına uygun üst yapı seçimi, klasik implant sistemlerinde protez yapılana kadar dişsiz olarak beklenen 3-6 aylık iyileşme süresini elimine etmektedir.

All On Four implant Tekniği, hastanın klinik ve radyolojik muayeneleri yapıldıktan sonra,  gerekli ölçümler yapılarak planlanmakta ve güvenli bir şekilde hastaya uygulanmaktadır. All On Four implant sistemi arka diş bölgelerinde kemik kaybı olan hastaların sabit diş kullanması için ideal bir yöntemdir.

 

all on 4 sistem

İmplantların yapıldığı gün hastaya sabit geçici diş protezi uygulanmakta ve implantlar bu geçici dişlerle iyileşmeye bırakılmaktadır. İyileşme sağlandıktan sonra hastanın daimi estetik dişleri uygulanmaktadır.

all on 4 implant sistemi
bottom of page